Zamów receptę

Recepty on-line to usługa, dzięki której pacjent ma możliwość zamówienia recepty na leki tylko i wyłącznie stosowane stale.

Kto może skorzystać z usługi

Z usługi mogą skorzystać wszyscy pacjenci, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza w Przychodni Lekarskiej Multi-Medic.

Zasady wydawania recept

Receptę należy odebrać w oddziale osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub poprzez osobę trzecią po uprzednio złożonym w oddziale pisemnym upoważnieniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przez Tomasz Matecki, Jacek Szymaniak spółka cywilna z siedzibą w Swarzędzu przy ul. Cieszkowskiego 100/102, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz na komunikację za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej i sms, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).
tel. 61 817 46 71